140x140

Ulaşım Planlama

Kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü için kısa-orta-uzun vadede projelerin geliştirilmesi, ulaşım ana planlarının hazırlanması, ulaşım sistemlerinin hizmet düzeylerini yükseltmek için danışmanlık ve öneri raporları hazırlanması, kent içi yolların yeniden yapılandırılması için proje hazırlanması, yeni yapılacak yollar için proje hazırlanması ana faliyet alanımız içindedir.

İncele »

140x140

Danışmanlık ve Müşavirlik

Danışmanlık işlerinde gerek özel sektör, gerek resmi kurumların proje geliştirme ve uygulama sürelerinde, araştırma takip, izleme, organizasyon, ihale işlemleri, piyasa kontrolü gibi müşavirlik işlemlerini üstlenerek çözüme ulaştırmak ana prensibimiz. Özel sektör ve Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu denetim faliyetleri ve proje süreçlerinin müsteri adına izlenmesi, kontrol edilmesi ve sonuçlandırılması hizmetlerini sunmaktayız.

İncele »

140x140

Gürültü Bariyeri Projeleri

Gürültü perdesi tasarımı ve gürültünün azaltılarak yaşam kalitesinin artırılması için gerekli projeleri geliştiriyoruz.

İncele »