Danışmanlık


Yüksek teknoloji ve özel uzmanlık gerektiren projelerde gerek özel sektör, gerek resmi kurumların proje geliştirme ve gerek uygulama süreçlerinde, aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

  • Araştırma
  • Saha izlemesi ve kontrolü
  • İhale hazırlık işlemleri
  • Piyasa kontrolü
  • Ürün uygunluk denetimleri


Böylece birçok mühendislik formasyonun birarada çalışması gereken özel projelerin yüksek başarı yüzdesi ile tamamlanması sağlanmaktadır. Kurumlar insan kaynağı, saha organizsasyonu, ekipman temini, lojistik maliyetler açısından tasarruf etmekte ve mevcut kaynakları diğer projelerine odaklayabilmektedir.

Bilgi Paylaşımı


"Proje Yönetimimizdeki tecrübelerimizi bu konuda uzman eğitimenlerimizle talep eden kurum ve şirketlere eğitim düzenleyerek sunmaktayız."