Gürültüyü Azaltmak İçin Alınabilecek Tedbirler:


140x140

Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması,

140x140

Ses perdesi ile trafik kaynaklı gürültünün azaltılarak konutlara ulaşan gürültü seviyesinin standartlara uygun seviyeye düşürülmesi

140x140

Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi,

140x140

İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen sınırlara) indirilmesi,

140x140

Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda ses yalıtımı sağlanması

140x140

Ses perdesi ile demiryolu kaynaklı gürültünün azaltılarak konutlara ulaşan gürültü seviyesinin standartlara uygun seviyeye düşürülmesi.