Kentiçi Ulaşım ve Trafik Planlaması Çözümlerimiz:


Mevcut Durum Analizi

  • Mevcut durum ile ilgili bilgilerin derlenmesi ve raporlanması
  • Analizlerin yapılması ve Sorunların tespiti
  • Çözüm önerilerine ait yol haritasının geliştirilmesi
  • Acil Eylem Planının hazırlanması

Trafik Sayımları

Trafik Simulasyonu

Trafik Sirkülasyon Projeleri

Kavşak Geometrik Düzenlemeleri

Trafik Sinyal Projeleri ve Optimizasyonu

Koridor Geometrik Düzenlemeleri

Yayalaştırma Projeleri, Yaya Geçitleri ve Yaya Dolaşım Planları

Trafik Yatay ve Düşey İşaretleme Projeleri

Toplu Taşıma Güzergah Planları

Toplu Taşım Optimizasyonu