Ulaşım Ana Planı Hazırlanması Hizmetlerimiz


Hızla artan nüfus, plansız kentleşme, köyden kente göç, araç sahipliğinde artış gibi etkenler günümüzde önemli bir sorun olan kentiçi ulaşım sorunlarını ortaya çıkarmıştır.

Bu sorunların çözümü için kısa vadede planlamalar yeterli olmamaktadır. Kentin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak, ulaşım konusunda yeni problemlerin ortaya çıkmasını önleyecek ve mevcut sorunları tanımlayarak çözüm önerileri geliştirecek, Ulaşım Ana Planlarının hazırlanması bir zorunluluk arz etmektedir.

MCE Ulaşım Ana planı hazırlama hizmetleri ve ulaşım ana planı danışmanlığı konularında üniversitelerimiz ile işbirliği içerisinde faliyet göstermektedir.