Ulaşım Planlama Alanında Sunduğumuz Çözümler:


Kentiçi Ulaşım

 • Kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü için kısa-orta-uzun vadede projelerin geliştirilmesi
 • Ulaşım Ana Planı Hazırlanması
 • Ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmek için danışmanlık ve öneri raporları hazırlanması
 • Yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri
 • Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi için yayalaştırma projeleri

Akıllı Ulaşım Sistemleri:

 • TEDES
 • EDS
 • Dinamik Kavşak Sistemleri
 • Akıllı Şehirler

Demiryolu ve karayolu projelendirme

 • Kent içinde yeni açılacak veya rahabilite edilecek yolar için güzergah uygulama projelerinin geliştirilmesi
 • Karayolu güzergah uygulama projelerinin geliştirilmesi
 • Demiryolu güzergah uygulama projelerinin geliştirilmesi