Türkiye Lojistik Master (Ana) Planı TLMP

TÜRKİYE LOJİSTİK MASTER PLANI HAZIRLANMASI KAPSAMINDA  DANIŞMANLIK HİZMETİ

   Kısaca Proje :

•Mevcut Durum Tespiti

•Yeni Bilgilerin Toplanması (Saha Araştırmaları)

•75 ilde 60.000’in üzerinde anket yapılması

•Yurtdışı 3 teknik gezinin organizasyonu ve raporlanması

•Yük Taşımacılığı Talep Tahmini Modellerinin geliştirilmesi (kalibrasyon) ve projeksiyon hazırlanması

•Lojistik faaliyet alanlarının yer seçim kriter modellerinin oluşturulması

•Lojistik faaliyet ve ulaştırma stratejilerinin geliştirilmesi ve önerilerin oluşturulması

•Lojistik faaliyetlere ilişkin standartların belirlenmesi ve bunlara ilişkin kılavuzun hazırlanması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir